Aktuality

Jarní úklid - kontejnery

Kontejnery pro podzimní úklid budou umístěny od 15.00 do naplnění (nejdéle však do 18.00)  ve Vrahovicích v následujících lokalitách:

Úterý 26. 4. 2016: Trpinky, K. Světlé, Čechůvky točna, M. Alše - P. Jilemnického.

Středa 27. 4. 2016: u sídl. Svornosti, Jano Köhlera, J. Suka.

Odpad se bude třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů. Naplňování každé vany odpadem bude kontrolováno.

Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

Zdroj: Město Prostějov


Jarní úklid

Více informací na Facebookové stránce události.


Decentralizace neprošla. Co dál?

Před časem jsem navrhoval, aby se Prostějov decentralizoval tak, jak je to běžné u jiných statutárních měst. Znamenalo by to, že o části svých záležitostí by lidé mohli rozhodovat sami ve svých čtvrtích a bylo by to spojené i s pravidelným přísunem finančních prostředků do těchto čtvrtí. Vedení města tento návrh odmítlo jako drahý a zbytečný. Jejich argumenty jsou ale nepravdivé, což dokazuji zde.

Vrahovice jsou v rámci Prostějova specifická čtvrť. Občané jsou zde mimořádně aktivní, zajímají se o dění okolo sebe a angažují se ve spolcích a různých iniciativách. V porovnání se zbytkem Prostějova chodí i více k volbám a hojná účast bývá i na setkáních vedení města s občany. Přesto jsme často vnímaní jako okrajová čtvrť a o mnoha věcech se rozhoduje od stolu o nás bez nás (zastávka v Trpinkách, rozšiřování koryta Romže atp.).

Co bychom teď jako občané Vrahovic měli dělat?

1) Měli bychom se dále zajímat o to, co město ve Vrahovicích chystá a sami podávat vlastní návrhy, co by se zde dalo zlepšit. Dále bychom měli podrobně sledovat, jak jsou plněny sliby, které nám dává město na schůzích s občany. V neposlední řadě bychom měli kontrolovat, kolik do Vrahovic přitéká peněz ročně z městského rozpočtu (v posledních letech to bylo v průměru 16 milionů Kč na investicích, 0,5 milionu Kč na opravách chodníků, 2 miliony Kč na provoz školy). Je potřeba vyžadovat, abychom dostávali to, co nám náleží.

2) Měli bychom se snažit dále bojovat za decentralizaci, aby byla realizovaná někdy v budoucnu (třeba v dalším volebním období po roce 2018). Je to nejlepší cesta k tomu, abychom si sami mohli rozhodovat o svých záležitostech, a ne aby o nás rozhodovali lidé od stolu bez znalosti místní situace. Netřeba opakovat, že se jedná o naprosto běžně fungující řešení u mnoha statutárních měst. Toto řešení považuji za nejlepší.

3) Pokud by decentralizace ani v dalších letech (po roce 2018) neprošla a pokud by Vrahovice byly dlouhodobě zanedbávány, bylo by nejlepší se od Prostějova oddělit. Samostatné Vrahovice by byly se svými 3500 obyvateli větší než Konice nebo Němčice a mohly by být městem. Roční příjem samostatné obce by činil asi 33 milionů Kč z RUD. Menší obce většinou hospodaří efektivněji a šetrněji, takže by se na mnohém dalo oproti současnému stavu ušetřit (např. za technické služby). Toto řešení by mělo mnohé výhody oproti současnému stavu (především bychom si o svých záležitostech rozhodovali sami), ale považuji je za řešení krajní, až pokud by neprošly jiné možnosti.

| Martin Hájek
Předchozí 1 7 8 9 10 11 12 13 19 27 36 Další


Menu
RSS
Facebook Vrahovice!
Twitter
Facebook like