Aktuality

Krátce z Vrahovic (červen - aktualizováno)

| Lukáš Hájek

Radniční listy se ve svém 4. čísle (30. dubna 2013) na straně 11 věnují investicím ve Vrahovicích. Nejbližší akcí bude rekonstrukce rozvodů nízkého napětí a veřejného osvětlení v ulici P. Jilemnického. Dále se v nich můžete dočíst o výsadbě stromů a keřů v oblasti podél Valové.

  Pokračovat

Ve Vrahovicích byly instalovány nové ptačí budky

V posledních letech ubylo v přírodě mnoho starých stromů, které poskytovaly ve svých dutinách obydlí pro ptáky, netopýry a drobné savce. Tito živočichové, kteří byli vázaní na dutiny ve starých stromech, dnes nemají tolik možností najít úkryt a ve velkém množství vymírají. Spolek za staré Vrahovice na návrh Tomáše Peky vyrobil a instaloval v předchozích týdnech 16 ptačích budek, které jsou určeny především pro sýkory koňadry, sýkory modřinky a špačky. Stejně tak ale mohou dobře posloužit  jako obydlí pro střízlíky, brhlíky nebo vrabce. Ptačí budky byly rozvěšeny na vysoké stromy v obci a v přírodních pásech v jejím nejbližším okolí.

| Martin Hájek

Jarní úklid a odpady

Jarní úklid

Kontejnery na velkoobjemový a biologický odpad (vany) budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každé vany odpadem bude kontrolováno. Vany nejsou určny pro nebezpečný odpad ani žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Více informací

24. 4.
- Vrahovice: Trpinky
- Vrahovice: K.Světlé
- Vrahovice: Čechůvky točna
- Vrahovice: M.Alše - P.Jilemnického

25. 4.
- Vrahovice: u sídl. Svornosti
- Vrahovice: Jano Köhlera
- Vrahovice: J.Suka
- Drážní domy za spol. .A.S.A.TS

Mobilní sběr – jaro 2013

Dne 13. 4. 2013 bude probíhat mobilní sběr odpadu:

10:45 - 10:55 Vrahovice: M. Pujmanové u mostu 
11:00 - 11:10 Vrahovice: ul. J. Suka 
11:15 - 11:25 Vrahovice: ul. M. Alše 
11:30 - 11:40 Vrahovice: ul. K. Světlé 
11:45 - 11:55 Čechůvky: točna

Co bude příjmáno:

  • nebezpečný odpad: odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např.oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
  • pneumatiky: pneumatiky z osobních vozidel (Větší pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. budeme brát také, ale za úplatu.)
  • objemný odpad: odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
  • vyřazené elektrozařízení: elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komunálního odpadu. Proto jej na tyto mobilní sběry nepřinášejte. Více informací.

Zdroj: Město Prostějov

| Lukáš Hájek
Předchozí 1 9 17 22 23 24 25 26 27 28 33 Další


Menu
RSS
Facebook Vrahovice!
Twitter
Facebook like