Aktualita

Podzimní úklid

Kontejnery pro podzimní úklid budou umístěny od 15.00 do naplnění (nejdéle však do 18.00)  ve Vrahovicích v následujících lokalitách:

Úterý 24. 10. 2023 – Trpínky; K.Světlé; Čechůvky točna; M. Alše - P. Jilemnického

Středa 25. 10. 2023 – Jano Köhlera; J.Suka; ul. Tovární plocha u garáží (proti ul. Stukova)

Odpad se bude třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) biologický (odpad ze zahrad). Naplňování každé vany odpadem bude kontrolováno.

Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

Stanoviště pro velkoobjemové kontejnery jsou orientační, budou umístěny dle aktuální dopravní situace v konkrétní ulici.

Zdroj: Město Prostějov


Menu