Aktuality

Proběhla oslava 70 let železniční zastávky

V sobotu 8. října probíhaly oslavy 70 let od slavnostního otevření železniční zastávky. Akci uspořádal Spolek za staré Vrahovice. Během akce si mohli návštěvníci prohlédnout interiér zastávky, poslechnout si vyprávění o historii této stavby a podívat se i na staré fotografie Vrahovic. Na oslavě měli také unikátní možnost prohlédnout si papírový model železniční zastávky od Jiřího Velochy. 

Více se o celé akci můžete dozvědět zde:

Kraj na dlani (od 9:44) - pořad ČRo Olomouc (5. 10. 2016)

Leta jezdil vlak Vrahovičákum kolem hômen, než ho tam naôčêlê stavět. V sobotô slavilê véroči vlakové zastávkê!  (9. 10. 2016)

Fotografie k článku si můžete prohlédnout zde.

Fotky přímo ze Spolku můžete vidět zde


Oslava 70 let železniční zastávky

V sobotu 8. října od 14:00 do 20:00 se koná oslava k 70. výročí železniční zastávky ve Vrahovicích. V rámci oslav bude probíhat den otevřených dveří. Lidé si budou moci prohlédnout interiér zastávky, posedět, popovídat si a prohlédnout si historické fotky Vrahovic. Pro návštěvníky bude přichystáno občerstvení. Akci pořádá Spolek za staré Vrahovice. Vstupné je dobrovolné. Více si o celé akci můžete přečíst zde a zde.


Podzimní úklid

Kontejnery pro podzimní úklid budou umístěny od 15.00 do naplnění (nejdéle však do 18.00)  ve Vrahovicích v následujících lokalitách:

Úterý 25. 10. 2016: Trpinky, K. Světlé, Čechůvky točna, M. Alše - P. Jilemnického.

Středa 26. 10. 2016: u sídl. Svornosti, Jano Köhlera, J. Suka.

Odpad se bude třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů. Naplňování každé vany odpadem bude kontrolováno.

Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

Zdroj: Město Prostějov


Mobilní sběr - podzim 2016

Město Prostějov zajistí v sobotu 08. října 2015 mobilní sběr odpadu:

10:45 - 10:55 - M. Pujmanové u mostu

11:00 - 11:10 - ul. J. Suka

11:15 - 11:25 - M. Alše

11:30 - 11:40 - K. Světlé

11:45 - 11:55 - Čechůvky točna

Druhy odpadu:

  • nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např.oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
  • pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel.
  • objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
  • vyřazené elektrozařízení – jedná se oelektrozařízení používané v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných svozech komunálního odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli. 

Zdroj: Město Prostějov


Volby do krajského zastupitelstva 2016

Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje se budou konat v pátek 7. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 8. října od 8:00 do 14:00

Voliči mohou volit ve svém volebním okresku, do kterého jsou zařazeni dle svého trvalého bydliště. Pro obyvatele Vrahovic se jedná především o:

volební okrsek č. 39 - volební místnost v budově Domu služeb – Vrahovická 83: Jana Rokycany, Jaroslava Křičky, Josefa Hory, Kopečného, Kpt. Nálepky, Krumlovského, Marie Majerové, Marie Pujmanové, Podivínského, Poláčkova, Smetanova, Střížova, Tylšarova, Vrahovická 46 – 170, Zátiší, Zikmunda Wintra, č.e. 198

volební okrsek č. 40 - volební místnost v budově: Dům služeb – Vrahovická 83: A. Jánského, Bohuslava Martinů, Josefa Suka, Kubelíkova, Oskara Nedbala, Otakara Ostrčila, Říční-lokalita Vrahovice, sídl. Svornosti, Stukova, Tovární, Václava Talicha, Vítězslava Nováka, Za drahou, č.e. 9, 998

volební okrsek č. 41 - volební místnost v budově Klubovny Čs. armádního sboru 72:  Čechůvky, Čs. arm. sboru, Čs. odboje, Hrázky, Husitská, Ivana Olbrachta, Jano Köhlera, Jaselská, Karolíny Světlé, Košická, Kyjevská, Majakovského, Mikoláše Alše, Petra Jilemnického, Pod Svahem, Prešovská, Sokolovská, Staškova, Trpinky, U cihelny, Vrahovice-č.evidenční, Vrahovická od č.or. 171 do konce+č.p.711, č.p. 264,641,748,

Způsob hlasování:

  • do šedé úřední obálky (kterou vám vydá okrsková volební komise po prokázání totožnosti) se vkládá 1 hlasovací lístek
  • na hlasovacím lístku lze vyznačit zakroužkováním pořadového čísla kandidáta nejvýše 4 kandidáty, kterým dáváte přednost

Více informací o způsobu volby se můžete dozvědět z informačního letáku, který je u hlasovacích lístků, nebo od členů komise v hlasovací místnosti.

Zdroj: Město Prostějov, Radniční listy


Předchozí 1 9 10 11 12 13 14 15 21 31 41 Další


Menu
RSS
Facebook Vrahovice!
Twitter
Facebook like