Aktuality

Jarní úklid

Více informací na Facebookové stránce události.


Decentralizace neprošla. Co dál?

Před časem jsem navrhoval, aby se Prostějov decentralizoval tak, jak je to běžné u jiných statutárních měst. Znamenalo by to, že o části svých záležitostí by lidé mohli rozhodovat sami ve svých čtvrtích a bylo by to spojené i s pravidelným přísunem finančních prostředků do těchto čtvrtí. Vedení města tento návrh odmítlo jako drahý a zbytečný. Jejich argumenty jsou ale nepravdivé, což dokazuji zde.

Vrahovice jsou v rámci Prostějova specifická čtvrť. Občané jsou zde mimořádně aktivní, zajímají se o dění okolo sebe a angažují se ve spolcích a různých iniciativách. V porovnání se zbytkem Prostějova chodí i více k volbám a hojná účast bývá i na setkáních vedení města s občany. Přesto jsme často vnímaní jako okrajová čtvrť a o mnoha věcech se rozhoduje od stolu o nás bez nás (zastávka v Trpinkách, rozšiřování koryta Romže atp.).

Co bychom teď jako občané Vrahovic měli dělat?

1) Měli bychom se dále zajímat o to, co město ve Vrahovicích chystá a sami podávat vlastní návrhy, co by se zde dalo zlepšit. Dále bychom měli podrobně sledovat, jak jsou plněny sliby, které nám dává město na schůzích s občany. V neposlední řadě bychom měli kontrolovat, kolik do Vrahovic přitéká peněz ročně z městského rozpočtu (v posledních letech to bylo v průměru 16 milionů Kč na investicích, 0,5 milionu Kč na opravách chodníků, 2 miliony Kč na provoz školy). Je potřeba vyžadovat, abychom dostávali to, co nám náleží.

2) Měli bychom se snažit dále bojovat za decentralizaci, aby byla realizovaná někdy v budoucnu (třeba v dalším volebním období po roce 2018). Je to nejlepší cesta k tomu, abychom si sami mohli rozhodovat o svých záležitostech, a ne aby o nás rozhodovali lidé od stolu bez znalosti místní situace. Netřeba opakovat, že se jedná o naprosto běžně fungující řešení u mnoha statutárních měst. Toto řešení považuji za nejlepší.

3) Pokud by decentralizace ani v dalších letech (po roce 2018) neprošla a pokud by Vrahovice byly dlouhodobě zanedbávány, bylo by nejlepší se od Prostějova oddělit. Samostatné Vrahovice by byly se svými 3500 obyvateli větší než Konice nebo Němčice a mohly by být městem. Roční příjem samostatné obce by činil asi 33 milionů Kč z RUD. Menší obce většinou hospodaří efektivněji a šetrněji, takže by se na mnohém dalo oproti současnému stavu ušetřit (např. za technické služby). Toto řešení by mělo mnohé výhody oproti současnému stavu (především bychom si o svých záležitostech rozhodovali sami), ale považuji je za řešení krajní, až pokud by neprošly jiné možnosti.

| Martin Hájek
Předchozí 1 14 24 25 26 27 28 29 30 39 52 Další


Menu
RSS
Facebook Vrahovice!
Twitter
Facebook like