Aktualita

Jak je to s cyklostezkou do Vrahovic?

Když už dnes máme k dispozici všechny důležité informace o cyklostezce do Vrahovic, ukazuje se že situace vypadá poněkud jinak, než se nám snažilo namluvit vedení města a proradniční plátek Prostějovský večerník. Město to prezentovalo tak, že nemůže vybudovat cyklostezku, protože v tom brání zlý Dopravní inspektorát a nepřející poručík Vafek. Skutečnost je taková, že město přišlo s projektem, který byl podle analýzy Dopravního inspektorátu nebezpečný a mohl ohrožovat lidské životy. Město tomuto posudku nevěřilo, a tak si nechalo zpracovat dva nezávislé audity. Oba posudky tvrdí totéž: městem navrhovaná cyklostezka je z hlediska dopravy nebezpečná. Namísto toho, aby město projekt přepracovalo, stále na něm trvá, a když někoho zajímá, proč cyklostezka nestojí, tak za to prý nemůže město jako investor, ale může za to Vafek, protože je prostě zlý a cyklostezce nepřeje!

| Martin Hájek
Menu