Aktuality

Volby do Poslanecké sněmovny 2013

Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Voliči musí prokázat svoji totožnost a  státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). 

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb nebo je můžou obdržet během konání voleb ve volební místnosti.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může volič na tomto hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů vyznačit, kterému z  kandidátů dává přednost.

Voliči, kteří chtějí hlasovat mimo svůj volební okrsek, si musí předem zařídit Voličský průkaz (pozor na lhůty). Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

 

Volební okrsky jsou stanoveny dle místa trvalého pobytu:

 

volební okrsek č. 39 : Mateřská škola Smetanova 24, Prostějov

Jana Rokycany, Jaroslava Křičky, Josefa Hory, Kopečného, Kpt. Nálepky, Krumlovského, Marie Majerové, Poláčkova, Smetanova, Střížova, Tylšarova, Vrahovická od 46 – 170, Zátiší, Zikmunda Wintra, Za ulicí Josefa Hory, Za ulicí kpt. Nálepky

 

volební okrsek č. 40 : Mateřská škola Smetanova 24, Prostějov

Bohuslava Martinů, Josefa Suka, Kubelíkova, Marie Pujmanové, Oskara Nedbala, Otakara Ostrčila, Podivínského, Průmyslová, Říční lokalita Vrahovice, Sídl. Svornosti, Tovární, Václava Talicha, Vítězslava Nováka, Za drahou lokalita PV

 

volební okrsek č. 41 : Klubovna Čs. armádního sboru 72, Prostějov

Vrahovice-č.evidenční, Čechůvky, Čs. arm. sboru, Čs. odboje, Hrázky, Husitská, Ivana Olbrachta, Jano Köhlera, Jaselská, Karolíny Světlé, Košická, Kyjevská, Majakovského, Mikoláše Alše, Petra Jilemnického, Prešovská, Sokolovská, Staškova, Trpínky, U cihelny, Vrahovická od 171 do konce

 

Zdroj a více informací: Radniční listy a Město Prostějov


Výluka vlaku

Od 14. října 2013, 8:00 nepřetržitě do 18. října 2013, 16:55 proběhne výluka v úseku Nezamyslice - Prostějov na trati 301 Olomouc - Nezamyslice. 
Více informací

Od 21. října 2013, 8:05 nepřetržitě do 25. října 2013, 19:00 proběhne výluka v úseku Olomouc hl.n. - Prostějov hl.n. na trati 301 Olomouc - Nezamyslice. 
Více informací


Podzimní úklidy

Podzimní úklid 2013

Kontejnery na odpad velkoobjemový  (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů, budou na místech uvedených v následující tabulce vždy v určený den od 15.00 hod do naplněnínejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každé vany odpadem bude kontrolováno pověřeným pracovníkem.

Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

DatumUmístění
 23. 10. 2013 
od 15.00

Trpinky
K. Světlé
Čechůvky točna
M.Alše-P.Jilemnického

24. 10.2013 
od 15.00
u sídl. Svornosti
Jano Köhlera
J. Suka
Drážní domy za spol. .A.S.A.TS

Zdroj: Město Prostějov


Blokové čištění

29. 10. 2013 - Vrahovice: J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové (vč. parkoviště, vnitroblok), Kopečného, Z. Wintra, Vrahovická pravá strana (most Hloučela - most Romže)

Zdroj: Město Prostějov


Mobilní sběr - podzim 2013

Město Prostějov zajistí v sobotu 28. 9. 2013 prostřednictvím .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. mobilní sběr odpadu:

StanovištěČas předání odpadu a elektrozařízení
Vrahovice: M. Pujmanové u mostu 10:45 - 10:55
Vrahovice: ul. J. Suka 11:00 - 11:10
Vrahovice: ul. M. Alše 11:15 - 11:25
Vrahovice: ul. K. Světlé 11:30 - 11:40
Čechůvky: točna 11:45 - 11:55

Co bude příjmáno:

  • nebezpečný odpad: odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např.oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
  • pneumatiky: pneumatiky z osobních vozidel (Větší pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. budeme brát také, ale za úplatu.)
  • objemný odpad: odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
  • vyřazené elektrozařízení: elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komunálního odpadu. Proto jej na tyto mobilní sběry nepřinášejte.

Zdroj: Město Prostějov

| Lukáš Hájek

Krátce z Vrahovic (září)

Spořitelna viní bývalé správce OP Prostějov z utracení 209 milionů (iDnes, 26.9.2013)

„Chceme, aby se k nám dalo dojet po cyklostezkách“ (Prostějovský večerník, 21.9.2013)

V nové cukrárně vás obslouží handicapovaní. Specialitou podniku budou palačinky (iProstějov, 10.9.2013)

OP Prostějov: Miliardář nesplnil všechny podmínky, bude nový tendr (Prostějovský deník, 6.9.2013)

V Prostějově vznikne nová ulice, bude se jmenovat Pod Svahem (Prostějovský deník, 4.9.2013)

Tipy pro volný čas

TS Free Dance - Eden, bývalý Dům služeb - rozvrh

Zumba s Veronikou - tělocvična ZŠ Majakovského - rozvrh.

Mladí hasiči Vrahovice - Čsl. Armádního sboru 72.

Sokol Vrahovice - fotbal - fotbalové hřiště na rohu ulic M. Alše a Přešovské.

Kurz Paličkování - vzácná technika výroby krajek - Cyrilometodějské gymnázium, Prostějov.

Seznam spolků ve Vrahovicích 

| Lukáš Hájek

Krátce z Vrahovic (srpen)

ZŠ Majakovského má novou ředitelku! (Prostějovské novinky, 15. 8. 2013)

O cyklostezce na Vrahovické: Z. PEICHL: „Stav v Kostelecké začíná být neúnosný!“ (Prostějovský večerník, 21. 8. 2013)

Názor: KOMEDIE ve Vrahovicích Nové chodníky se zase rozkopaly… (Prostějovský večerník, 17. 8. 2013)


Předchozí 1 12 23 31 32 33 34 35 36 37 44 Další


Menu
RSS
Facebook Vrahovice!
Twitter
Facebook like