Aktuality

Podzimní úklid - říjen 2011

Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů. Kontejnery - vany budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 19.00 hod. Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové firmy .A.S.A.TS Prostějov,s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

Vrahovice:
25.10.: Trpinky, Karolíny Světlé, Čechůvky točna, Mikuláše Alše (Petra Jilemnického)
26.10.: U sídliště Svornosti, Jano Köhlera, Josefa Suka, Drážní domy za spol. .A.S.A.TS

Zdroj: Město Prostějov

| Lukáš Hájek

Prosba o pomoc s vyklízením školy

1. září se opět otevřela brána školy a všichni jsme se znovu sešli ke slavnostnímu zahájení školního roku v naší tělocvičně. Budova druhého stupně se vyklízí, protože již koncem měsíce září bude zahájena její demolice, aby okamžitě mohla být zahájena výstavba nové školní budovy a jídelny. Náhradní třídy byly zřízeny v prostorách prvního stupně a školní družiny, které byly pro tento účel upraveny. Dnes probíhá plynule výuka ve všech třídách a všichni se již nemůžeme dočkat nové školy.

Ale aby vše proběhlo hladce a co nejdříve, chtěli bychom požádat rodiče našich žáků, ale i bývalé žáky a obyvatele Vrahovic o pomoc při stěhování nábytku a vybavení školy.
Pokud máte chuť a čas, můžete přijít v pátek 16. 9 v 16 hodin a nebo v sobotu 17.9 v 8 hod. Budeme rádi za každou pomocnou ruku, vozík či jiné prostředky, které nám pomohou vše rychle a bezpečně přemístit a uložit.

Za ochotu všem děkujeme,
kolektiv ZŠ

Zdroj: ZŠ Majakovského (redakčně kráceno)


Souhrn novinek z Vrahovic

Ve čtvrtek 22. září 2011 bude v rámci akce "Den bez aut" bude jezdit MHD Prostějov zdarma! Zdroj: Město Prostějov

Koupaliště Vrahovice je pro letošní rok oficiálně uzavřeno. Zdroj: Prostějovský deník

O víkendu 10. a 11. září se uskuteční v Prostějově hody. Více: Prostějovský deník

Prostějov chystá lokální opravu chodníku na ulici Vrahovická. Zdroj: Město Prostějov

| Lukáš Hájek

Nový územní plán

Město Prostějov zveřejnilo nový územní plán. Můžete si prohlédnout, jak budou vypadat Vrahovice za několik let. Pokud máte k návrhu nějaké připomínky, můžete je posílat nejpozději do 4. října. Více si o novém územním plánu můžete přečíst na stránkách Městského úřadu nebo v článku Prostějovského deníku.

| Martin Hájek

Rekonstrukce ZŠ Majakovského začíná

Brzy bude zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce ZŠ Majakovského ve Vrahovicích. Během ní má dojít ke zbourání druhé budovy školy, která byla postavena v r. 1984 jako provizorní stavba, a její nahrazení novou budovou. Celkové náklady by měly dosáhnout 40 milionů Kč.

Články v novinách: Týdeník ProstějovskaProstějovský deníkiProstejov.cz

| Martin Hájek
Předchozí 1 13 25 37 43 44 45 46 47 48 49 Další


Menu
RSS
Facebook Vrahovice!
Twitter
Facebook like