Aktuality

Odstávky elektrické energie

Středa 26. května 2021 od 07:30 do 11:00 - vypnutá oblast:
Tovární - automotoklub, č. 9 (fa. Redo s.r.o.) a od č. 13 po ul. Kubelíkova, ul. V. Talicha po ul. Smetanovu, celé ul. A. Jánského, Stukova, Kubelíkova, Smetanova č. 25, 25a, 25b, 27, sídliště Svornosti č. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 vč. garáží, dále ulice směrem k přejezdu ČD po konec s č. 998, garážemi, občerstvením, RS plynu. 


Jarní úklid 2021

Kontejnery pro podzimní úklid budou umístěny od 15.00 do naplnění (nejpozději však do 18.00)  ve Vrahovicích v následujících lokalitách:

Středa 28. dubna 2021: 

  • Vrahovice: Trpinky
  • Vrahovice:K. Světlé
  • Vrahovice: Čechůvky točna
  • Vrahovice: M. Alše - P.Jilemnického

Čtvrtek 29. dubna 2021: 

  • Vrahovice: Jano Köhlera
  • Vrahovice: J. Suka

Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad). 

Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

Zdroj: Město Prostějov


Mobilní sběr 2021

Město Prostějov zajistí v sobotu 10. dubna 2021 mobilní sběr odpadu:
10:45 - 10:55 - M. Pujmanové u mostu
11:00 - 11:10 - ul. J. Suka
11:15 - 11:25 - M. Alše
11:30 - 11:40 - K. Světlé
11:45 - 11:55 - Čechůvky točna

Druhy odpadu:

  • nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např.oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
  • pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel.
  • objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
  • vyřazené elektrozařízení – jedná se oelektrozařízení používané v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných svozech komunálního odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli. 

Zdroj: Město Prostějov


Krátce z Vrahovic (únor 2021)


Uzavírka Vrahovické ulice - 1. etapa

Zahájení 1. etapy posunuto na nový termín 22. 2. 2021 z důvodu ustáleného zimního počasí bez předpokladu zlepšení.

První etapa rekonstrukce ulice Vrahovické bude probíhat v úsek od křižovatky s ul. Tovární (křižovatka bude průjezdná) po křižovatku s ul. Majakovského a Čs. Armádního sboru. Celkový termín 15.2.2021 – 31.7.2021

Od pondělí 22. 2. 2021 do 21. 3. 2021částečná uzavírka: Bude se uzavírat vždy úsek cca 20 m jeden pruh kvůli opravě vpustí (vpravo ve směru k ul. Majakovského). 

Od pondělí 22. 3. 2021 do 31. 7. 2021 - úplná uzavírka: Objízdná trasa bude vedena po komunikacích v ul. Průmyslová, Kralická a Čs. armádního sboru.

Objízdné trasy (PDF)

Zdroj: Město Prostějov


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 14 26 39 51 Další


Menu
RSS
Facebook Vrahovice!
Twitter
Facebook like