Bibliografie

V tomto soupise najdete přehled knih a článků o Vrahovicích. Tento soupis není kompletní a postupně jej doplňujeme.

 

BARTKOVÁ, Hana: Kniha představuje moderní Vrahovice. Končí připojením k Prostějovu. hanácké noviny, 7. 3. 2020. In: https://www.hanackenoviny.cz/13026/kniha-predstavuje-moderni-vrahovice-konci-pripojenim-k-prostejovu/

BARTKOVÁ, Hana: Spolek za staré Vrahovice oslavil deset let své činnosti výstavou. Týdeník Prostějovska, 2013, 44, s. 10. 

BARTKOVÁ, Hana: Spolek za staré Vrahovice si připomněl deset let své činnosti. Střední Morava, 2014, 20(37), s. 148.

BARTKOVÁ, Hana: Spolek za staré Vrahovice vydal knihu Vrahovice v moderní době. Prostějovské radniční listy, 1/2020, s. 17. 

BARTKOVÁ, Hana: Tragický srpen 1968 v Prostějově. Hanácké noviny, 20. 8. 2018. In: http://www.hanackenoviny.cz/4693/tragicky-srpen-1968-prostejove/

BARTKOVÁ, Hana: Vrahovice se na výstavě ohlédly za svojí minulostí. Prostějovský deník, 11. 11. 2009, s. 8.

BARTOŠ, Josef: Prostějovsko v době nacistické okupace a protifašistický odboj v letech 1939–1948. Olomouc 1998.

BARTOŠ, Josef – SCHULZ, Jindřich – TRAPL, Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska 1848–1960. Svazek V. Ostrava 1976, s. 71–72.

BERAN, Lukáš a kol.: Industriální topografie. Průmyslová architektura a technické stavby. Olomoucký kraj. Praha 2013, s. 155.

Bude dopaden vrahovický žhář? Hlas lidu, 2. 3. 1933, s. 2.

CYDLÍK, Tomáš – VÁCLAVÍK, Oldřich: Českoslovenští legionáři okresu Prostějov 1914–1920. Prostějov 2001, s. 15–47 a 58.

CYDLÍK, Tomáš a kol.: Historie a současnost podnikání na Prostějovsku. Žehušice 2009.

Československý sborník a almanach. Politický okres Prostějov. Olomouc 1932, s. 79–82.

Čtrnáct požárů v jednom roce. Hlas lidu, 13. 12. 1932, s. 2.

DOLEŽALOVÁ, Marie: Jak to bylo v roce 1942 a v letech následujících. Prostějovský týden, 8. 5. 2005, s. 4.

DOLEŽALOVÁ, Marie: Proč zanikají Vrahovice? Prostějovský týden, 15. 9. 1999, s. 6. 

FAKTOR, František: Popis okresního hejtmanství Prostějovského. Praha 1898, s. 109–112.

FOJTÍK, Pavel: Slovanské pohřebiště u Vrahovic na Prostějovsku. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, č. 1–2, 2002, s. 80–83.

GÁBOROVÁ, Jana: Ad: Budou i Vrahovice samostatné? Prostějovský večerník, 9. 3. 2009, s. 4.

GÁBOROVÁ, Jana: Město: V posledních letech bylo do Vrahovic investováno 100 milionů korun. Prostějovský večerník, 16. 3. 2009, s. 13.

GORČÍK, Jiří: Na přejezdu zahynulo pět elitních vojáků. Olomoucký den, 10. 12. 2004, s. 1–2.

GRŮZOVÁ, Ludmila: Osud poražených – organizovaný odsun ve čtyřech etapách. Historie internačního střediska Němců ve Vrahovicích. Prostějovský týden, 31. 5. 1995, s. 4.

HÁJEK, Martin: Budou i Vrahovice samostatné? Prostějovský večerník, 2. 3. 2009, s. 4.

HÁJEK, Martin: Láska k Vrahovicím, klubovna a přátelské pouto. O Spolku za staré Vrahovice. KROK – Kulturní revue Olomouckého kraje, č. 1/2017, s. 40–41. 

HÁJEK, Martin: Reformní hnutí v Prostějově do srpna 1968. FF MU. Brno 2009 (nepublikovaná magisterská diplomová práce).

HÁJEK, Martin. Spolek za staré Vrahovice letos slaví deset let. Prostějovský večerník, 2013, 6, s. 15. 

HÁJEK, Martin: V 90. letech byly Vrahovice opomíjeným předměstím. Prostějovský večerník, 16. 3. 2009, s. 13.

HÁJEK, Martin: Vrahovice v moderní době. Dějiny obce v letech 1885–1973. Vrahovice 2019.

HOSÁK, Ladislav – ŠRÁMEK, Rudolf: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. II. M–Ž. Praha 1980, s. 740–741.

CHYTIL, Alois: Chytilův úplný adresář Československé republiky. Sv. I. Morava a Slezsko. Část I. Morava. Praha 1924, s. 1402.

JANOUŠEK, Vojtěch: Vlastivěda moravská. Dějiny Prostějova. Prostějovský okres. Brno 1938, s. 251–260.

JURČOVÁ, Petra: Pět elitních vojáků usmrtil vlak: při srážce vlaku s vojenskou tatrou v Prostějově-Vrahovicích se zranilo dalších osm lidí. Mladá fronta Dnes, Střední Morava Dnes, 10. 12. 2004, s. C/1.

KARNÝ, Léon: Historie prostějovských ulic. 2. vyd. Prostějov 2007.

KAVIČKA, Karel: Farní kostel sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích. Brno 2015.

KÜHNDEL, Jan: Mučedníci 26. dubna 1917. Nový Pokrok, 23. 4. 1938, s. 1–2.

KÜHNDEL, Jan: Prostějovský okres. Poznámky k 60. svazku Vlastivědy moravské od V. Janouška. Nedatováno.

Kurzgefaßte Topographie der Stadt Proßnitz und Umgebung. Proßnitz 1886.

KUTALOVÁ, Simona: Kolektivizace zemědělství na Prostějovsku. PdF UP. Olomouc 2013 (nepublikovaná bakalářská diplomová práce).

MANKOVECKÁ, Vendula: Pracovní středisko Vrahovice 1945–1946. PF UP. Olomouc 2010 (nepublikovaná seminární práce). In: http://vrahovice.eu/docs/pracovnistrediskovrahovice.pdf  

MAREK, Pavel: Mýtus hladových bouří v Prostějově v roce 1917. KROK – kulturní revue Olomouckého kraje, 14, 2017, č. 3, s. 37–40.

MAREK, Pavel: Prostějovská „sametová revoluce“. Příspěvek k počátkům demokratizace české společnosti v letech 1989–1990. Prostějov 2009.

MASAŘÍKOVÁ, Hana: Věděli jste, že Vrahovice mají vlastní arboretum? Roste v něm i kysloun Prostějovský deník 9. 1. 2015. In: prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/vedeli-jste-ze-vrahovice-maji-vlastni-arboretum-roste-v-nem-i-kysloun-20150108.html  

MASAŘÍKOVÁ, Hana: Ve Vrahovicích slavnostně otevřeli arboretum. Prostějovský deník 13. 6. 2015. In: https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/ve-vrahovicich-slavnostne-otevreli-arboretum-20150613.html

MASAŘÍKOVÁ, Hana: Výstava o Vrahovicích nabídla opravdové unikáty. Prostějovský deník 8. 11. 2013, s. 3.

Nový dům služeb ve Vrahovicích. S ročním předstihem. Stráž lidu, 7. 11. 1984, s. 1 a 3.

ODLOŽIL, Pavel – ODLOŽILOVÁ, Milena: Vrahovice. Přírodní poměry, historie a současnost. Vrahovice 1993.

-ok- [= KATOLICKÁ, Olga]: Vrahovičtí se chtějí odtrhnout od Prostějova. Prostějovský týden, 26. 3. 1997, s. 2.

-ok- [= KATOLICKÁ, Olga]: Lidé z okrajových částí naříkají nad nezájmem města. Prostějovský týden, 24. 2. 1999, s. 3.

-ok- [= KATOLICKÁ, Olga]: Jak se Vám žije na okraji města – na to jsme se ptali obyvatel jednotlivých okrajových čtvrtí Prostějova. Prostějovský týden, 24. 2. 1999, s. 3.

OTRUBA, Josef: Z květeny úvozů nad Vrahovicemi. Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově, roč. 26, 1939–1940, s. 27.

-ouj- [= OUJEZDSKÁ, Blanka]: Vrahovickým Sokolkám pomohli v Americe krajané. Prostějovský týden, 31. 10. 2001, s. 9.

PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop: Okupace 1968 a její oběti. Nové pohledy na invazi armád Varšavské smlouvy do Československa roku 1968, počátek okupace a její oběti. Praha 2017, s. 181–182.

POŘÍZKOVÁ, Hana: Odsun Němců z Prostějovska. FF MU. Brno 2010 (nepublikovaná magisterská diplomová práce). In: http://is.muni.cz/th/105737/ff_m/Odsun_Nemcu_z_Prostejovska-finalni_verze.pdf 

Prostějov. Dějiny města I. Prostějov 2000, s. 259–266.

PŘIDAL, Jan: Konec selského stavu na Prostějovsku. Praha 2006.

PŘÍVAL, Vojtěch a red.: Prostějovsko za války. Vzpomínky a dokumenty z let 1939–1945. Prostějov 1948, s. 164–167.

SEKANINA, David: Vrahovičtí ukážou své arboretum. Prostějovské plátky 11. 6. 2015. In: http://prostejovske-platky.cz/vrahovicti-ukazou-sve-arboretum

SCHWOY, Franz Joseph: Topographie vom Markgrafthum Mähren. Band I. Allgemeine Einleitung und Olmützer Kreis. Wien 1793, s. 503–504.

SIMON, Josef: Prostějov a nejbližší okolí za války r. 1866. Rakousko-pruská operace v Prostějově a v sousedství Prostějova před bitvou a za bitvy u Tovačova. Ročenka Národopisného a průmyslového musea města Prostějova a Hané, 4, 1927, s. 91–130.

SKŘEBSKÁ, Renata: Sepulkrální památky okresu Prostějov. Praha 2010.

Spolek za staré Vrahovice představil knihu o historii Vrahovic. Prostějovské novinky, 2019. https://pvnovinky.cz/domains/pvnovinky.cz/zpravy/53183-spolek-za-stare-vrahovice-predstavil-knihu-o-historii-vrahovic

ŠEVČÍKOVÁ, Eva: Spolek má sídlo na zastávce. Prostějovský deník, 2007, 47, s. 3.

ŠEVČÍKOVÁ, Eva: Vlastní pohlednicí se mohou už dnes pochlubit Vrahovice. Prostějovský den, 2005, 98, s. 4.

VANĚK, Martin: Posouzení území v lokalitě Vrahovice – v okolí areálu Policie České republiky (nepublikovaná práce, nedatováno).

Ve Vrahovicích v novém. Stráž lidu, 5. 9. 1984, s. 3. 

VYSLOUŽILOVÁ, Martina: Dějiny obce Vrahovice. PdF UP. Olomouc 1997 (nepublikovaná magisterská diplomová práce).

WOLNY, GregorKirchliche Topographie von Mähren meist nach Urkunden und Handschriften. Abtheilung 1: Olmüzer Erzdiöcese: Band 1. Brünn 1855, s. 405–408.

WOLNY, Gregor: Die Markgraftschaft Mähren, topographisch, statistisch und historisch geschildert. V. Band. Olmützer Kreis. Brünn 1839,  536–537.

ZAORAL, Martin: Prostějov pokřtí deset nových ulic. Prostějovský deník, 2010, 220, s. 3.

 

Menu