Prostějov

Je největší město v okrese Prostějov, třetí největší město v Olomouckém kraji. Založen jako vesnice v r. 1141, na město byl povýšen v r. 1390. Největšího rozmachu město dosáhlo v době, kdy patřilo rodu Pernštejnů. V Prostějově žila početná židovská komunita, jejíž velká část ale nepřežila holocaust. Město je zajímavé především architekturou konce 19. a první poloviny 20. století.

Za nejvýznamnější památku je považován Národní dům od architekta Jana Kotěry. V Prostějově se narodili středověký stavitel Matěj Rejsek, světoznámý filozof Edmund Husserl, básník Jiří Wolker a vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterle.

Menu
Mapa
Mapa
Odkazy