Jan Effenberg

(1832-1908)

Jan Effenberg se narodil 16. května 1832 ve Vrahovicích. Většinu života však prožil v Břeclavi, kde působil jako sbormistr a kde také 14. května 1908 zemřel.

Literatura : Školl, J.: Představitelé českého národního hnutí v Břeclavi. Břeclav 1998.

Menu