Spolky

V roce 1867 byl v Předlitavsku vydán Zákon o právě spolčovacím, který umožnil vznik spolků. Od té doby začal velký rozmach sdružování lidí a zakládání spolků. Prvními takovými sdruženími byly ve Vrahovicích čtenářsko-pěvecké spolky Sušil a Svatopluk. Spolků postupně přibývalo a největšího rozmachu dosáhlo sdružování za první republiky. Po komunistickém převratu 1948 musela být většina sdružení rozpuštěna a v obci zůstaly jen tři organizace (Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a zahrádkáři), které se staly součástí Národní fronty. Změna režimu po roce 1989 umožnila opětovné zakládání spolků, ale kontinuita již byla přerušena, a tak staré vrahovické spolky, které existovaly před nástupem komunistů k moci, již nebyly obnoveny. Nově byl založeny spolek rybářů Nemary club (Nemary je zkratnou za NEbereme MAlé RYby) a Spolek za staré Vrahovice. Poslední jmenovaný vydal pohlednici Vrahovic a uspořádal dvě výstavy o historii obce. V současnosti buduje ve Vrahovicích arboretum.

 

Sokol Vrahovice

Rok založení: 1913
Předseda: Rudolf Raška
Adresa: M. Alše 42, 798 11 Vrahovice 
Facebook (fotbalový oddíl): https://www.facebook.com/sokolvrahovice
Web: http://sokolvrahovice.cz

 

Sbor dobrovolných hasičů Vrahovice

Rok založení: 1891
Předseda: Miroslav Lezna
Adresa: Čsl. Armádního sboru 72, 798 11 Vrahovice
E-mail: hasici.vrahovice@seznam.cz
Web: http://www.hasicivrahovice.estranky.cz/

 

Český zahrádkářský svaz Vrahovice

Rok založení: 1964; pravděpodobně již zanikl. O tomto spolku nejsou známy žádné informace.

 

Nemary club Vrahovice

O tomto spolku nejsou známé žádné informace.

 

Spolek za staré Vrahovice

Rok založení: 2003
Předseda: Tomáš Peka
Adresa: Spolek za staré Vrahovice, V. Nováka 15, 798 11 Vrahovice 
E-mail: szsv@seznam.cz
Web: https://www.szsv.cz
Facebook: https://www.facebook.com/Spolek-za-staré-Vrahovice-117003499641                    
Číslo účtu: 1028055729/5500

 

Vrahovická dračí jednotka

Rok založení: 2013
Předseda: Tomáš Dolák
Adresa: Josefa Hory 525/15, Vrahovice, 798 11 Vrahovice
E-mail: vrahovickasacijednotka@seznam.cz
Web: http://vsj.webnode.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/vrahovickasacijednotka 

 

Naše Vrahovice

Rok založení : 2015
E-mail: NaseVrahovice@seznam.cz
Web : http://nasevrahovice.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1001304516581082

 

Street Workout Vrahovice 

Rok založení : 2019

Předseda: Pavel Dopita

Menu