Aktuality

Akce v červnu

V neděli 1. června 2014 od 9 hodin bude na koupališti probíhat Dětský den s ukázkami činnosti hasičů a soutěžemi. Více informací

V sobotu 7. června 2014 v parku "U Floriánka" (za hasičskou zbrojnicí) bude Sbor dobrovolných hasičů Vrahovice pořádat soutěž v požárním útoku. Více informací

Od 1. června 2014 na koupališti opět začne zumba pro dospělé s Veronikou. Zumba pro děti začne od 2. července. Více informací

 

| Lukáš Hájek

Uzavírky ulic

Ve dnech 9. dubna - 30. června 2014 budou probíhat částečné i úplné uzavírky ulic ve Vrahovicích, dle harmonogramu prací. Obyvatelé jednotlivých ulic budou informováni v místě bydliště. Jedná se o ulice Josefa Hory, Marie Majerové, Zikmunda Wintra. V těchto ulicích bude probíhat rekonstrukce plynovodu, kterou bude provádět společnost Montáže inženýrských sítí s.r.o. Protivanov, odpovědná osoba – Richard Floryán, tel. 603 529 657.

Ve dnech 2. června – 31. srpna 2014 bude po etapách uzavřena ulice Marie Majerové ve Vrahovicích z důvodu rekonstrukce plynovodu. Stavební práce bude provádět společnost JP GASECO s.r.o, Na Kopci 9, Jihlava. Odpovědná osoba - Josef Pernička, tel. 603164245

Zdroj: Město Prostějov

 


Uzavírky ulic J. Hory, M. Majerové, Z. Wintra

Ve dnech 9. 4. - 30. 6. 2014 budou probíhat částečné i úplné uzavírky ulic ve Vrahovicích, dle harmonogramu prací. Obyvatelé jednotlivých ulic budou informováni v místě bydliště. Jedná se o ulice J. Hory, M. Majerové, Z. Wintra. V těchto ulicích bude probíhat rekonstrukce plynovodu, kterou bude provádět společnost Montáže inženýrských sítí s.r.o. Protivanov, odpovědná osoba – Richard Floryán, tel. 603 529 657. 

Zdroj: Město Prostějov (hromadná korespondence)


Krátce z Vrahovic (duben)


Jarní úklid 2014

Kontejnery na odpad velkoobjemový  (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů, budou na místech uvedených v následující tabulce vždy v určený den od 15.00 hod do naplněnínejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každé vany odpadem bude kontrolováno pověřeným pracovníkem.

Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

 

DatumUmístění
 24. 4. 2014 
od 15.00

Trpinky
K. Světlé
Čechůvky točna
M.Alše-P.Jilemnického

25. 4. 2014 
od 15.00
u sídl. Svornosti
Jano Köhlera
J. Suka
Drážní domy za spol. .A.S.A.TS

Zdroj: Město Prostějov


Předchozí 1 11 21 23 24 25 26 27 28 29 30 40 Další


Menu
RSS
Facebook Vrahovice!
Twitter
Facebook like