Aktuality

Podzimní úklid 2015 ve Vrahovicích

Kontejnery pro podzimní úklid budou umístěny od 15.00 do naplnění (nejdéle však do 18.00)  ve Vrahovicích v následujících lokalitách:

Úterý 27. 10. 2015:Trpinky, K. Světlé, Čechůvky točna, M. Alše - P. Jilemnického.

Středa 28. 10. 2015: u sídl. Svornosti, Jano Köhlera, J. Suka.

Odpad se bude třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů. Naplňování každé vany odpadem bude kontrolováno.

Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

Zdroj: Město Prostějov


Decentralizace Prostějova

Před několika lety se oddělily Držovice od Prostějova, protože tamní občané měli pocit, že pro ně město nic nedělá. V současnosti sílí nespokojenost i u občanů Vrahovic, z nichž mnozí si myslí, že nemůžou dění okolo sebe ovlivnit a že jejich názory nejsou slyšet. V některých případech jdou návrhy města přímo proti zájmům občanů (přesun zastávky v Trpinkách, návrh na rozšíření koryta Romže, nezájem o pomoc koupališti ve Vrahovicích atp.). Podobné stesky na to, že lidé nemají kontakt s radnicí jsou slyšet i jiných částech. Prostějov se před časem stal statutárním městem. Pokud by se Prostějov vnitřně rozdělil na městské části jako je tomu naprosto běžně v jiných podobně velkých statutárních městech, občané městských částí by měli větší možnost ovlivňovat dění ve svém čtvrti. Mohli by si volit zastupitele městských částí, kteří by pak hájili jejich zájmy. V současnosti sice existují osadní výbory, ty jsou ale jmenovány městem a obyvatelé jednotlivých čtvrtí nemají možnost nijak ovlivnit jejich složení. Více si o nápadu na decentralizaci města můžete přečíst zde. Tématu se podrobněji věnuje i tento web a facebooková stránka.

| Martin Hájek

Vznikl nový spolek - Naše Vrahovice, z. s.

Ve Vrahovicích vznikl nový spolek. Jmenuje se Naše Vrahovice, z. s. a za cíl si stanovil hájení zájmů Vrahovic. Více se o něm můžete dozvědět z jeho webových stránek a Facebooku.


Mobilní sběr - podzim 2015

Město Prostějov zajistí v sobotu 03. října 2015 mobilní sběr odpadu:

10:45 - 10:55 - M. Pujmanové u mostu

11:00 - 11:10 - ul. J. Suka

11:15 - 11:25 - M. Alše

11:30 - 11:40 - K. Světlé

11:45 - 11:55 - Čechůvky točna

Druhy odpadu:

  • nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např.oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
  • pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel.
  • objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
  • vyřazené elektrozařízení – jedná se oelektrozařízení používané v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných svozech komunálního odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli. 

Zdroj: Město Prostějov


Předchozí 1 12 21 22 23 24 25 26 27 35 46 Další


Menu
RSS
Facebook Vrahovice!
Twitter
Facebook like