Aktuality

Uzavírky ulic

Ve dnech 9. dubna - 30. června 2014 budou probíhat částečné i úplné uzavírky ulic ve Vrahovicích, dle harmonogramu prací. Obyvatelé jednotlivých ulic budou informováni v místě bydliště. Jedná se o ulice Josefa Hory, Marie Majerové, Zikmunda Wintra. V těchto ulicích bude probíhat rekonstrukce plynovodu, kterou bude provádět společnost Montáže inženýrských sítí s.r.o. Protivanov, odpovědná osoba – Richard Floryán, tel. 603 529 657.

Ve dnech 2. června – 31. srpna 2014 bude po etapách uzavřena ulice Marie Majerové ve Vrahovicích z důvodu rekonstrukce plynovodu. Stavební práce bude provádět společnost JP GASECO s.r.o, Na Kopci 9, Jihlava. Odpovědná osoba - Josef Pernička, tel. 603164245

Zdroj: Město Prostějov

 


Uzavírky ulic J. Hory, M. Majerové, Z. Wintra

Ve dnech 9. 4. - 30. 6. 2014 budou probíhat částečné i úplné uzavírky ulic ve Vrahovicích, dle harmonogramu prací. Obyvatelé jednotlivých ulic budou informováni v místě bydliště. Jedná se o ulice J. Hory, M. Majerové, Z. Wintra. V těchto ulicích bude probíhat rekonstrukce plynovodu, kterou bude provádět společnost Montáže inženýrských sítí s.r.o. Protivanov, odpovědná osoba – Richard Floryán, tel. 603 529 657. 

Zdroj: Město Prostějov (hromadná korespondence)


Krátce z Vrahovic (duben)


Jarní úklid 2014

Kontejnery na odpad velkoobjemový  (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů, budou na místech uvedených v následující tabulce vždy v určený den od 15.00 hod do naplněnínejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každé vany odpadem bude kontrolováno pověřeným pracovníkem.

Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

 

DatumUmístění
 24. 4. 2014 
od 15.00

Trpinky
K. Světlé
Čechůvky točna
M.Alše-P.Jilemnického

25. 4. 2014 
od 15.00
u sídl. Svornosti
Jano Köhlera
J. Suka
Drážní domy za spol. .A.S.A.TS

Zdroj: Město Prostějov


Mobilní sběr

Město Prostějov zajistí v sobotu 5. dubna 2014 prostřednictvím .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. mobilní sběr odpadu:

Stanoviště ( obec )Čas předání odpadu a elektrozařízení

1. Vrahovice M. Pujmanové u mostu

10:45 - 10:55

2. Vrahovice ul. J. Suka

11:00 - 11:10

3. Vrahovice ul. M. Alše

11:15 - 11:25

4. Vrahovice ul. K. Světlé

11:30 - 11:40

5. Čechůvky točna

11:45 - 11:55

6. Domamyslice u samoobsluhy

12:15 - 12:30

7. Čechovice u pošty

12:35 - 12:50

8. Žešov u pomníku

13:15 - 13:30

Co bude příjmáno:

  • nebezpečný odpad: odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např.oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
  • pneumatiky: pneumatiky z osobních vozidel (Větší pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. budeme brát také, ale za úplatu.)
  • objemný odpad: odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
  • vyřazené elektrozařízení: elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komunálního odpadu. Proto jej na tyto mobilní sběry nepřinášejte.

Zdroj: Město Prostějov


Předchozí 1 14 28 37 38 39 40 41 42 43 54 Další


Menu
RSS
Facebook Vrahovice!
Twitter
Facebook like