Drobné památky

Kromě velkých památek, jakými je např. Kostel sv. Bartoloměje, se ve Vrahovicích nachází i celá řada menších památek. Jedná se především o pietu na rohu Smetanovy ulice, sochu sv. Jana Nepomuckého u kostela, sochu sv. Floriána na návsi v parku, boží muka v polích pod vrbami a kříž v trati k Zápovědi. Za první republiky byl mezi ulicemi Čs. arm. sboru a Sokolovská pomník padlým legionářům z první světové války. V pásu zeleně na Vrbateckém kopci stávala socha sv. Jana Sarkandra. Tato socha byla na poč. 80. let poškozena a poté odvezena. V nedávné době vypátrali členové Spolku za staré Vrahovice, že se socha nachází na faře Kostela Povýšení sv. kříže v Prostějově. Uvažuje se, že socha bude převezena zpět do Vrahovic, ale dosud pro ní zřejmě není vybrané vhodné místo.

Menu
Fotky
Odkazy