Drobné památky

Kromě velkých památek, jakými je např. Kostel sv. Bartoloměje, se ve Vrahovicích nachází i celá řada menších památek.

Jedná se především o pietu na rohu Smetanovy ulice, sochu sv. Jana Nepomuckého u kostela, sochu sv. Floriána na návsi v parku, boží muka v polích pod vrbami a kříž v trati k Zápovědi. Za první republiky byl mezi ulicemi Čs. arm. sboru a Sokolovská pomník obětem z první světové války.

V pásu zeleně na Vrbateckém kopci stávala socha sv. Jana Sarkandra. Tato socha byla na poč. 80. let poškozena a poté odvezena. V nedávné době vypátrali členové Spolku za staré Vrahovice, že se socha nachází na faře Kostela Povýšení sv. kříže v Prostějově. Uvažuje se, že socha bude umístěna ve Vrahovicích, ale dosud pro ní není vybrané vhodné místo. 

Zde si můžete prohlédnout soupis kulturních památek ve Vrahovicích na Wikipedii.

 

Menu
Fotky
Odkazy