Historické názvy ulic ve Vrahovicích

Ulice ve Vrahovicích byly poprvé pojmenovány v roce 1934 na návrh učitele obecné školy a zastupitele Cyrila Mokroše. V roce 1941 došlo na návrh nacistického kolaboranta Zdeňka Průši k přejmenování ulic v duchu nacistické ideologie. Po skončení okupace byly obnoveny původní názvy ulic. V roce 1950 byly Vrahovice poprvé připojeny k Prostějovu; o rok později byla většina názvů ulic změněna, aby se neduplikovaly s názvy ulic v Prostějově a aby neodporovaly ideologickým důvodům. V současnosti jsou nové ulice pojmenovávány po slavných rodácích a obyvatelích Vrahovic. 

 

A. Jánského – od 2016

Bohuslava Martinů – od 1975

Čs. armádního sboru – 1934 Švehlova, 1939 Dědina, 1941 Himmlergasse, 1945 Rudé armády, 1951 Čs. armádního sboru

Čs. odboje – 1934 Čs. legií, 1951 Čs. odboje

Frébortova – od 2019

Hrázky – 1934 Hrázky, historické pojmenování

Husitská – 1934 Husova, 1951 Husitská

Ivana Olbrachta – 1934 Habrmanova, 1941 Göringsgasse, 1945 Habrmanova, 1951 Ivana Olbrachta

Jana Rokycany – 1934 Žižkova, 1951 Jana Rokycany

Jano Köhlera – 1934 Komenského, 1951 Jano Köhlera

Jaroslava Křičky – od 1978

Jaselská – 1934 Trpinky II. (část), 1951 Jaselská

Josefa Hory – 1934 Vrchlického ulice, 1951 Josefa Hory

Josefa Suka – od 1975

Karoliny Světlé – 1934 Boženy Němcové, 1951 Karoliny Světlé

Kopečného – od 2010          

Košická – od 2010    

Kpt. Nálepky – 1945 9. května, 1972 Kpt. Nálepky

Krumlovského – od 2010

Kubelíkova – od 2007

Kyjevská – 1934 Trpinky I. (část), 1951 Kijevská

Majakovského – 1934 Stojanovo návsí,1962 Komenského, 1972 Majakovkého

Marie Majerové – 1934 Štefánikova ulice, 1951 Marie Majerové

Marie Pujmanové – od 1975

Mikoláše Alše – 1934 Tyršova, 1941 Horst-Wessel-Gasse, 1945 Tyršova, 1951 Miloláše Alše

Oskara Nedbala – od 1975

Otakara Ostrčila – od 1975

Petra Jilemnického – 1939 Proti koupališti, 1945 Zátiší, 1951 Petra Jilemnického

Pod Svahem – od 2013

Podivínského – od 2012

Poláčkova – od 2010

Prešovská –1934 Trpinky II. (část), 1951 Prešovská

Říční – od 2010

sídliště Svornosti – od 1972

Smetanova – 1934 Smetanova, 1945 Wolkerova, 1951 Smetanova

Sokolovská – 1934 Trpinky I. (část), 1951 Sokolovská

Staškova – od 2012

Střížova – od 2010

Stukova – od 2016

Tovární – od 1997

Trpinky – 1934 Trpinky I., 1951 Trpinky,historické pojmenování

Tylšarova – od 2010

Václava Talicha – od 1978

Vítězslava Nováka – od 1977

Vrahovická – od Romže ke kostelu: 1934 Rašínova, 1939 Za školou, 1941 S. A. Gasse, 1945 Národního odboje, 1951 Julia Fučíka, 1991 Vrahovická; mezi Romží a Hloučelou: 1934 Masarykova, ? Hauptstrasse, 1945 Masarykova, 1951 Julia Fučíka, 1991 Vrahovická

Zikmunda Wintra – 1945 Jiráskova, 1951 Zikmunda Wintra

 


 

Zdroje:

Prameny

SOkA Prostějov, fond Místní národní výbor Vrahovice, inv. č. 1, kniha 1, Zápisy obecního zastupitelstva a pléna MNV, Protokol sepsaný na schůzi obecního zastupitelstva konané dne 14. října 1933.

SOkA Prostějov, fond Místní národní výbor Vrahovice, inv. č. 1, kniha 1, Zápisy obecního zastupitelstva pléna MNV, Protokol sepsaný na schůzi obec. zastupitelstva, konané dne 1. května 1941.

SOkA Prostějov, fond Městský národní výbor Prostějov (nezpracovaný fond), Zápis o řádné schůzi plena místního národního výboru v Prostějově, konané dne 15. června 1951 ve velké zasedací síni radnice.

Literatura

KARNÝ, Léon: Historie prostějovských ulic. 2. vyd. Prostějov 2007.

PŘÍVAL, Vojtěch a red.: Prostějovsko za války. Vzpomínky a dokumenty z let 1939–1945. 1948, s. 164–165.

Internetové zdroje

Seznam ulic. Rejstřík názvů ulic a veřejných prostranství (UVP). In: https://www.prostejov.eu/cs/volny-cas/o-meste/mapa-mesta/seznam-ulic.html [cit. 8. 6. 2019].

Menu