František Kopečný

(1909-1990)

František Kopečný se narodil v Určicích 4. října 1909. Po několika letech se s rodiči přestěhoval do Vrahovic. Studoval na prostějovském gymnáziu a později na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obor čeština a němčina). Doktorát dostal v roce 1935.

Dostal nabídku pracovat u Českého slovníku, ale nabídku nepřijal. Práci mu nabídli znova v roce 1945, a on ji opět nevzal, a šel učit na Univerzitu Palackého. Od 1949 pracoval na Staroslověnském slovníku. Roku 1952, odchází do Slovanského ústavu ČSAV, kde píše Ethymologický slovník. V listopadu 1970 obdržel Plaketu J. Dobrovského a šest let nato odešel do důchodu. Zemřel 27.3.1990 ve Vrahovicích.

Dílo: Základy české skladby, Etymologický slovník jazyka českého, Průvodce našimy jmény, Etymologický slovník slovanských jazyků, Základní všeslovanská slovní zásoba.

Menu